Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika - EMV-1-16
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika - EMV-1-16
Marija Vreš - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Marija Vreš - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Stjepan Prelog - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Stjepan Prelog - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Đurđica Vukušić - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Đurđica Vukušić - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Odluka o odabiru
Plan nabave roba, radova i usluga u Općini Čačinci u 2017. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u Općini Čačinci u 2017. godini
Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2016. godinu
Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2016. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. godini
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. godini
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ČAČINCI ZA 2016. GODINU
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ČAČINCI ZA 2016. GODINU
Plan nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2015. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2015. godinu
Izvješće o sklopljenim ugovorima sa 31.03.2015.
Izvješće o sklopljenim ugovorima sa 31.03.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014.