Godišnji plan natječaja 2017
Godišnji plan natječaja 2017

Odluka o dodjeli sredstava udrugama-sport
Odluka o dodjeli sredstava udrugama-sport
Odluka o dodjeli sredstava udrugama - kultura
Odluka o dodjeli sredstava udrugama - kultura

Odluka o dodjeli sredstava udrugama - humanitarna skrb
Odluka o dodjeli sredstava udrugama - humanitarna skrb

SPORT

KULTURA

HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA

JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

KULTURNE MANIFESTACIJE

Obrazac PROR-POT
Obrazac PROR-POT
Izmjene javnog poziva - sport
Izmjene javnog poziva - sport
Izmjene javnog poziva - kultura
Izmjene javnog poziva - kultura
Kontrolna lista-sport
Kontrolna lista-sport
Obrazac izjave o partnerstvu-sport
Obrazac izjave o partnerstvu-sport
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog izvora financiranja
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog izvora financiranja
Obrazac proračuna-sport
Obrazac proračuna-sport
Obrazac opisa programa ili projekata-sport
Obrazac opisa programa ili projekata-sport
Uputa za prijavitelje-sport
Uputa za prijavitelje-sport
Javni poziv udrugama-sport
Javni poziv udrugama-sport