SPORT

KULTURA

HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA

JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

KULTURNE MANIFESTACIJE

7- kontrolna lista manifestacije-2016
7- kontrolna lista manifestacije-2016
6- Obrazac izjave o partnerstvu-manifestacije-2016
6- Obrazac izjave o partnerstvu-manifestacije-2016
5- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-manifestacije-2016
5- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-manifestacije-2016
3- Obrazac opisa programa ili projekta-kulturne manifestacije 2016
3- Obrazac opisa programa ili projekta-kulturne manifestacije 2016
2- Uputa za prijavitelje-manifestacije-2016
2- Uputa za prijavitelje-manifestacije-2016
1- javni poziv - kulturne manifesticije
1- javni poziv - kulturne manifesticije
4- Obrazac proračuna u excelu-jednokratne potpore-2016.-B2
4- Obrazac proračuna u excelu-jednokratne potpore-2016.-B2
7- kontrolna lista-jednokratne potpore-2016.
7- kontrolna lista-jednokratne potpore-2016.
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne potpore-2016
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne potpore-2016
5- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja jednokratne potpore-2016
5- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja jednokratne potpore-2016