SPORT

KULTURA

HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA

JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

KULTURNE MANIFESTACIJE

3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1
2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2016
2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2016
1- javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
1- javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-hum skrb-2016.
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-hum skrb-2016.
7- Kontrolna-lista-humanitarna skrb-2016.
7- Kontrolna-lista-humanitarna skrb-2016.
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-humanitarna skrb-2016.
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-humanitarna skrb-2016.
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-hum skrb-2016.
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-hum skrb-2016.
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2016.
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2016.
2- Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2016
2- Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2016
1- JAVNI POZIV - humanitarna skrb
1- JAVNI POZIV - humanitarna skrb