Loading...
Naslovnica 2018-01-29T12:44:44+00:00

NOVOSTI

DOKUMENTI

NOVOSTI S FACEBOOK-a

NOVI DOKUMENTI

Icon
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Odluka o najmu i visini najma za korištenje javne površine za potrebe prodaje na Dan Presvetoga Trojstva
Icon
Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Icon
4-Izjava sukob interesa - projektant
Icon
3-Izjava sukob interesa - čelnik naručitelja - načelnik Mirko Mališ
Icon
2c - Izjava sukob interesa - Đurđica Vukušić
Icon
2b -Izjava sukob interesa - Marija Vreš