Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 12.03.2024. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u Društvenom domu Brezovljani Vojlovički.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
2. Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Čačinci
3. Odluka o stavljanju izvan snage UPU Boćine
4. Odluka o raspisivanju natječaja za podnošenje ponuda za zakup građevinskog zemljišta i osnivanje prava građenja u poslovnoj zoni Boćine Čačinci
5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
6. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Čačinci za 2024.g.
7. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Čačinci za 2023.g.
8. Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023/2024.
9. Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih općine Čačinci
10. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije Proračuna
11. Izmjena i dopuna Rješenja o izboru Odbora za statut i poslovnik
12. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Čačinci
13. Razno