Temeljem čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 05/09), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci za  05.06.2012. godine (utorak) u 20 sati. Sjednica će se održati u  vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

  1. DNEVNI    RED:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci
3. Donošenje Plana zaštite i spašavanja općine Čačinci,
4. Donošenje Plana Civilne zaštite općine Čačinci,
5. Donošenje Godišnjeg obračuna proračuna općine Čačinci za 2011. godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu,
7. Donošenje Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana općine Čačinci,
8. Donošenje Odluke o izmjeni naziva ulice u naselju Drenovac,
9. Razno.

                                                  Predsjednik
                                              Miroslav Buneta, iur., v.r.