bezicni internet u čačincimaBesplatni internet u Čačincima ponovno je aktivan. Usluga je bila nedostupna zbog radova na poboljšanju usluge i promjene operatera. Procedura spajanja na bežičnu mrežu istovjetna je onoj prije privremenog isključenja.