Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Icon

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2019. godinu-excel

Icon

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Icon

Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2019. godini

Icon

Evidencija sklopljenih ugovora u 2019. godini

Icon

Bilješke 2019 - izmjena rezultata

Icon

Bilješke uz financijske izvještaje 2019-12

Icon

Prorac2019-12

Icon

Prorac2019-12 referentna stranica

Icon

Službeni glasnik općine broj 8/19

Icon

Javni poziv za prijavu projekata u sportu za 2020. godinu

1- JAVNI POZIV - sport
2- Uputa-za-prijavitelje-sport-2020.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2020.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-sport-2020.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-sport-2020.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-sport-2020.-B4
7-Kontrolna-lista-sport-2020.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata u kulturi za 2020. godinu

1- Javni poziv - kultura
2- Uputa-za-prijavitelje-kultura-2020.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-KULTURA- 2020.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-KULTURA-2020.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2020.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-KULTURA-2020.-B4
7-Kontrolna-lista-KULTURA-2020.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata za kulturne manifestacije za 2020. godinu

1- javni poziv - kulturne manifesticije
2- Uputa-za-prijavitelje-manifestacije-2020.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2020.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-kulturne manifestacije-2020.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-kulturne manifestacije-2020.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-kulturne manifestacije-2020.-B4
7-Kontrolna-lista-kulturne manifestacije-2020.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata za humanitarnu skrb kroz udruge građana za 2020. godinu

1- JAVNI POZIV - humanitarna skrb
2- Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2020.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2020.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-HUMANITARNA SKRB-2020.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2020.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-HUMANITARNA SKRB-2020.-B4
7-Kontrolna-lista-HUMANITARNA SKRB-2020.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata jednokratne financijske potpore za 2020. godinu

1-  javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2020
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-jednokratne financijske potpore-2020.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-jednokratne financijske potpore-2020.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne financijske potpore-2020.-B4
7- Kontrolna-lista-jednokratne financijske potpore-2020.

Icon

Obrazac zahtjeva za isplatu financijskih sredstava-udruge

Icon

PROR-POT Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Icon

Opći uvjeti za sklapanje ugovora o financiranju - udruge 2020.

Icon

Godišnji plan natječaja za udruge 2020.

Icon

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Icon

Plan proračuna općine Čačinci za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Icon

Plan Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu- ODLUKA

Icon

2020 - Odluka o izvršavanju proračuna

Icon

Proračun u malom za 2020. godinu

Icon

Druge izmjene i dopune proračuna 2019

Icon

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čačinci za 2019 - odluka

Icon

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda-prilozi

Icon

Poziv za 13. sjednicu OV općine Čačinci

Icon

Energetska obnova sportskog doma u Čačincima-projektna dokumentacija

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Čačinci

Icon

Evidencija komunalne infrastrukture

Icon

Objava biračima-izbori za Predsjednika RH

Icon

Prijedlog proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Icon

Javni natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Icon

Javni poziv - športska stipendija 2019.-2020.

Icon

Obrazac za podnošenje zahtjeva-kupnja i gradnja prve nekretnine

Icon

Odluka o sufinanciranju kupnje i gradnje prve nekretnine za stanovanje na području Općine Čačinci

Icon

Službeni glasnik općine broj 7/19

Icon

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Icon

Prorac2019-09

Icon

Službeni glasnik općine broj 6/19

Icon

Odluka o dodjeli sportskih stipendija

Icon

Nacrt Odluke o komunalnom redu-savjetovanje sa javnošću

Icon

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-komunalni red

Icon

Prorac2019-06

Icon

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Icon

Službeni glasnik općine broj 5/19

Icon

Službeni glasnik općine broj 4/19

Icon

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna-2018

Icon

Prve izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci-2019

Icon

Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području općine Čačinci

Icon

Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području općine Čačinci

Icon

Zahtjev za produljenje korištenja usluga dječjeg vrtića 2019/2020.

Icon

Zahtjev za upis u vrtić

Icon

Poziv za upis djece u Vrtić

Icon

Konačna odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Čačinci

Icon

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Čačinci

Icon

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-komunalna naknada

Icon

Nacrt prijedloga Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Čačinci

Icon

2018 - Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Icon

Prorac2019-03

Icon

Odluka o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Čačinci - Manjinski izbori

Icon

Pravovaljana lista i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čačinci

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za EU parlamentarne izbore

Icon

Objava i obavijest biračima-manjine

Icon

Objava biračima-izbori za članove u EU parlament

Icon

Konačni rezultati izbora za mjesne odbore općine Čačinci

Icon

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda-pdf

Icon

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda-rar datoteka s prilozima

Icon

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja sporta za 2019. godinu

Icon

VMO-8 -Rješenje o određivanju biračkih-mjesta

Icon

Prorac2018-12

Icon

Službeni glasnik općine broj 3/19

Icon

PRAVOVALJANO PREDLOŽENE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE ČAČINCI

Icon

Programi osposobljavanja odraslih osoba u poljoprivredi

Icon

Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Čačinci-popratna dokumentacija

Icon

Službeni glasnik općine broj 2/19

Icon

Obrasci za izbore VMO općine Čačinci

Icon

Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Čačinci

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci br. 6/2018.

Icon

Službeni glasnik općine broj 1/19

Icon

Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2018.

Icon

Donacije političkim strankama u 2018.

Icon

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - paušalno oporezivanje

Icon

Nacrt odluke o paušalnom oporezivanju po krevetu za robinzonski smještaj

Icon

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - komunalna naknada

Icon

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi

Icon

Zaključak o javnom pozivu za dodjelu priznanja općine Čačinci 2019.

Icon

PPOUČ - obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Icon

Prijedlog prostornog plana općine Čačinci

Icon

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Icon

Opći uvjeti za sklapanje ugovora o financiranju - udruge 2019.

Icon

Godišnji plan natječaja za udruge 2019.

Icon

PROR-POT Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Icon

Obraac zahtjeva a isplatu financijskih sredstava

Icon

Javni poziv za prijavu projekata jednokratne financijske potpore za 2019. godinu

 

1-  javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2019
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-jednokratne financijske potpore-2019.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-jednokratne financijske potpore-2019.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne financijske potpore-2019.-B4
7- Kontrolna-lista-jednokratne financijske potpore-2019.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata za humanitarnu skrb kroz udruge građana za 2019. godinu

 

1- JAVNI POZIV - humanitarna skrb
2- Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2019.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2019.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-HUMANITARNA SKRB-2019.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2019.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-HUMANITARNA SKRB-2019.-B4
7-Kontrolna-lista-HUMANITARNA SKRB-2019.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata za kulturne manifestacije za 2019. godinu

 

1- javni poziv - kulturne manifesticije
2- Uputa-za-prijavitelje-manifestacije-2019.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2019.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-kulturne manifestacije-2019.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-kulturne manifestacije-2019.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-kulturne manifestacije-2019.-B4
7-Kontrolna-lista-kulturne manifestacije-2019.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata u kulturi za 2019. godinu

 

1- Javni poziv - kultura
2- Uputa-za-prijavitelje-kultura-2019.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-KULTURA- 2019.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-KULTURA-2019.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2019.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-KULTURA-2019.-B4
7-Kontrolna-lista-KULTURA-2019.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata u sportu za 2019. godinu

 

1- JAVNI POZIV - sport
2- Uputa-za-prijavitelje-sport-2019.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2019.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-sport-2019.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-sport-2019.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-sport-2019.-B4
7-Kontrolna-lista-sport-2019.