Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Icon

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019.

Icon

Plan gospodarenja otpadom općine Čačinci

Icon

Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Icon

Druge izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu

Icon

Poziv za 8. sjednicu OV - 27.11.2018.

Icon

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 121 u k.o. Čačinci, oranica

Icon

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Čačinci-Krajna

Icon

Prijedlog proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Icon

Prorac2018-09

Icon

Obavijest o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom

Icon

Objava javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk

Icon

Objava prijedloga Javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk

Icon

Natječaj za dodjelu športskih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Icon

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci br. 5/2018.

Icon

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

Icon

Izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu

Icon

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI ZA 2018. GODINU

Icon

Javni natječaj program ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ČAČINCI

Icon

Natječaj - prodaja nekretnina Boćine

Icon

Natječaj - prodaja nekretnina k.o. Pušina

Icon

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci u 2018. godini

Icon

Odluka o sufinanciranju kupnje knjiga za 2018. godinu

Icon

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika

Icon

Plan gospodarenja otpadom Općine Čačinci za razdoblje 2018.-2023.

Icon

Odluka o zatvaranju prometa na ŽC 4253

Icon

Prorac2018-06

Icon

Odluka o upisu djece u dječji vrtić

Icon

Otpad - odluka 2018

Icon

Odluka o mjerama za sprječavanje odlaganja otpada na nepropisan način

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci br. 4/2018.

Icon

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Odluka o najmu i visini najma za korištenje javne površine za potrebe prodaje na Dan Presvetoga Trojstva

Icon

Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Icon

4-Izjava sukob interesa - projektant

Icon

3-Izjava sukob interesa - čelnik naručitelja - načelnik Mirko Mališ

Icon

2c - Izjava sukob interesa - Đurđica Vukušić

Icon

2b -Izjava sukob interesa - Marija Vreš

Icon

2a - Izjava sukob interesa - Senka Vranić

Icon

1- Odluka o imenovanju clanova povjerenstva

Icon

Poziv za upis djece u vrtić

Icon

„Javni uvid – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čačinci-dokumentacija

Icon

ZAHTJEV-Ugovor za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Icon

UPUTA-privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

Icon

Izvještaj o provedenom savjetovanju - način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Icon

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Čačinci u 2017. godini

Icon

Prorac2018-03

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci br. 3/2018.

Icon

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska na području općine Čačinci u naselju Čačinci

Icon

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja humanitarne skrbi za 2018. godinu

Icon

Zaključak o dodjeli jednokratne financijske potpore Pčelarskoj udruzi "Pčelica"

Icon

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja sporta za 2018. godinu

Icon

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja kulture za 2018. godinu

Icon

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.

Icon

Donacije političkim strankama u 2017.

Icon

Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2017.

Icon

Nacrt - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Icon

Izvještaj o provedenom savjetovanju-miješani otpad

Icon

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom općine Čačinci

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci br. 2/2018.

Icon

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna - 2017

Icon

Prorac2017-12

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci br. 1/2018.

Icon

Zaključak o javnom pozivu za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja općine Čačinci

Icon

Potvrda o zaprimanju Godišnjeg izvješća o pravu na pristup informacijama za 2017.-csv format

Icon

Potvrda o zaprimanju Godišnjeg izvješća o pravu na pristup informacijama za 2017. g

Icon

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Icon

Godišnji plan natječaja za 2018. godinu

Icon

Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru javnih poziva za prijavu projekata udruga za 2017.

Icon

PROR-POT Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Icon

ZAHTJEV za isplatu financijskih sredstava-udruge

Icon

Javni poziv za prijavu projekata za održavanje kulturnih manifestacija .

1- javni poziv - kulturne manifesticije
2- Uputa-za-prijavitelje-manifestacije-2018.-A5 (1)
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2018.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-kulturne manifestacije-2018.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-kulturne manifestacije-2018.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-kulturne manifestacije-2018.-B4
7-Kontrolna-lista-kulturne manifestacije-2018.

Icon

Javni poziv za prijavu prjekata udruga iz sporta - 2018.

1- JAVNI POZIV - sport
2- Uputa-za-prijavitelje-sport-2018.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2018.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-sport-2018.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-sport-2018.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-sport-2018.-B4
7-Kontrolna-lista-sport-2018.

Icon

Javni poziv za prijavu projekata udruga iz kulture -2018.

1- javni poziv - kultura
2- Uputa-za-prijavitelje-kultura-2018.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-KULTURA- 2018.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-KULTURA-2018.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2018.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-KULTURA-2018.-B4
7-Kontrolna-lista-KULTURA-2018.

Icon

Jednokratne financijske potpore - 2018.

1- javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2018
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-jednokratne financijske potpore-2018.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-jednokratne financijske potpore-2017.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne financijske potpore-2017.-B4
7-Kontrolna-lista-jednokratne financijske potpore-2018.

Icon

Humanitarna skrb kroz udruge građana-2018.

1- JAVNI POZIV - humanitarna skrb
2- Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2018.-A5
3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2018.-B1
4- Obrazac-proračuna-u-excelu-HUMANITARNA SKRB-2018.-B2
5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2018.-B3
6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-HUMANITARNA SKRB-2018.-B4
7-Kontrolna-lista-HUMANITARNA SKRB-2018.

Icon

Obrazloženje nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čačinci

Icon

Proračun u malom 2018.

Icon

Službeni glanik br. 8/2017.

Icon

Druge izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu

Icon

Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Icon

Izmjene prijedloga proračuna za 2018.

Icon

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2017./2018. pedagošku godinu

Icon

Prijedlog proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Icon

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija Općine Čačinci

Icon

Prijava na natječaj za dodjelu sportske stipendije Općine Čačinci

Icon

Javni poziv športske stipendije 2017-2018.

Icon

Natječaj za stipendije 2017-2018.

Icon

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendije 2017-2018.

Icon

Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu

Icon

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Icon

Odluka o autotaksi prijevozu

Icon

Odluka o grobljima općina Čačinci

Icon

Odluka o visini grobnih naknadi Čačinci

Icon

Službeni glasnik općine broj 7/17

Icon

Službeni glasnik općine broj 6/17

Icon

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Opći podaci o mjesnoj samoupravi

Icon

Prorac2017-09

Icon

Mjesni odbori općine Čačinci