Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Icon

Postupak javne nabave izgradnje nerazvrstane ceste Ulica Franje Jusupa i Ulica Petra Svačića u Čačincima-dokumentacija

Icon

Izjava sukob interesa - Tanja Beštek

Icon

Izjava sukob interesa - Marija Vreš

Icon

Izjava sukob interesa - Senka Vranić

Icon

Izjava sukob interesa - Mirko Mališ

Icon

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za predmet nabave Izgradnja nerazvrstane ceste

Icon

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika

Icon

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Icon

Proračun u malom 2017.

Icon

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja proračuna 2017.

Icon

Prorac2017-06

Icon

Službeni glasnik općine broj 5/17

Icon

Obavijest roditeljima učenika prvog razreda školske godine 2017./2018.

Icon

Odluka o upisu u dječji vrtić za pedagošku godinu 2017./2018.

Icon

Izvješće o utrošenim sredstvima za provedbu lokalnih izbora 2017.

Icon

Službeni glasnik općine broj 4/17

Icon

Službeni glasnik općine broj 3/17

Icon

Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika općine Čačinci

Icon

Konačni rezultati izbora za članove općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Rezultati izbora za općinskog načelnika općine Čačinci

Icon

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Program rada Savjeta mladih Općine Čačinci 2017.

Icon

Lokacije izdavanja potvrda-lokalni izbori 2017.

Icon

Zahtjev za upis u dječji vrtić

Icon

Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića

Icon

Službeni glasnik općine broj 2/17

Icon

Kandidacijske liste za OV općine Čačinci

Icon

Kandidacijske liste za načelnika općine Čačinci

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Čačinci

Icon

Priprema registra birača-nacionalne manjine

Icon

Objava biračima - nacionalne manjine

Icon

Priprema registra birača za prestojeće lokalne izbore

Icon

Objava biračima

Icon

Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije

Icon

Informacije o podizanju potvrde iz kaznene evidencije

Icon

Obavijest o dežurstvu OIP Čačinci

Icon

Prorac2017-03

Icon

Zaključak o dojeli jednokratne financijske potpore - ORAO

Icon

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Čačinci u 2016. godini

Icon

Odluka o dodjeli sredstava udrugama - humanitarna skrb

Icon

Odluka o dodjeli sredstava udrugama - sport

Icon

Odluka o dodjeli sredstava udrugama - humanitarna skrb

Icon

Odluka o dodjeli sredstava udrugama - kultura

Icon

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Icon

Službeni glasnik općine broj 1/17

Icon

Odluka o dodjeli sredstava udrugama-sport

Icon

Evidencija o sklopljenim ugovorima na dan 31.12.2016.

Icon

Bilješke uz financijske izvještaje 2016-12

Icon

Prorac2016-12-22

Icon

Prorac2016-12-23

Icon

Donacije političkim strankama 2016.

Icon

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2016.

Icon

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Icon

Godišnji plan natječaja 2017

Icon

Službeni glasnik općine broj 5/16

Icon

Službeni glasnik općine broj 4/16

Icon

Službeni glasnik općine broj 3/16

Icon

Službeni glasnik općine broj 2/2016

Icon

Službeni glasnik općine broj 1/2016

Icon

JAVNI POZIV - humanitarna skrb

Icon

Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2017.-A5

Icon

3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-hum.skrb 2017.-B1

Icon

Obrazac-proračuna-u-excelu-HUMANITARNA SKRB-2017.-B2

Icon

5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-humanitarna skrb-2017.-B3.

Icon

6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-HUMANITARNA SKRB-2017.-B4

Icon

7-Kontrolna-lista-HUMANITARNA SKRB-2017.

Icon

1- Javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2017

Icon

2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2017

Icon

3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1

Icon

4- Obrazac-proračuna-u-excelu-jednokratne financijske potpore-2017.-B2

Icon

5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-jednokratne financijske potpore-2017.-B3

Icon

6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne financijske potpore-2017.-B4

Icon

7-Kontrolna-lista-jednokratne financijske potpore-2017

Icon

Javni poziv-kultura 2017.

Icon

2- Uputa-za-prijavitelje-kultura-2017.-A5

Icon

3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-KULTURA- 2017

Icon

4- Obrazac-proračuna-u-excelu-KULTURA-2017.

Icon

5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2017.-B3

Icon

6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-KULTURA-2017.-B4

Icon

7-Kontrolna-lista-KULTURA-2017

Icon

1- Javni poziv - kulturne manifesticije.

Icon

2- Uputa-za-prijavitelje-manifestacije-2016.-A5

Icon

3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2016.-B1

Icon

4- Obrazac-proračuna-u-excelu-kulturne manifestacije-2017.-B2

Icon

5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-kulturne manifestacije-2017.-B3

Icon

Obrazac izjave o partnerstvu -kulturne manifestacije 2017-B4

Icon

7-Kontrolna lista kulturne manifestacije-2017

Icon

Javni poziv SPORT

Icon

2- Uputa za prijavitelje sport 2017.-A5

Icon

3- Obrazac opisa programa ili projekta kulturne manifestacije 2017.-B1

Icon

4- Obrazac proračuna u excelu sport-2017.-B2

Icon

5- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja sport 2017.-B3.

Icon

6- Obrazac izjave o partnerstvu sport-2017.-B4

Icon

7-Kontrolna lista sport 2017

Icon

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika - EMV-1-16

Icon

Marija Vreš - Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Icon

Stjepan Prelog - Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Icon

Đurđica Vukušić - Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Icon

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Icon

Odluka o odabiru