Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Icon

Zaključak o javnom pozivu za dostavu prijedloga za dodjelu počasti i javnih priznanja općine Čačinci

Icon

Plan nabave roba, radova i usluga u Općini Čačinci u 2017. godini

Icon

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Icon

Odluka o preraspodjeli sredstava u 2016. godini

Icon

Izmjene i dopune proračuna općine Čačinci za 2016.godinu

Icon

Odluka OV na davanje suglasnosti o izgradnji

Icon

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2016. godinu

Icon

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016.

Icon

Izmjene prijedloga proračuna 2017.

Icon

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA - jednokratne financijske potpore

Icon

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA - kulturne manifestacije

Icon

Prijedlog Proračuna općine Čačinci za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Icon

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

Icon

Prorac2016-09

Icon

Prorac2016-06-23

Icon

Prorac2016-06-22

Icon

Prorac2016-03

Icon

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2016.

Icon

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016 godinu

Icon

Javni poziv za dodjelu športskih stipendija za za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

Icon

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Čačinci

Icon

Operativni plan sustavne deratizacije na području općine Čačinci

Icon

Obrasci za financije

Icon

Obavijest za sve članove i zamjenike članova biračkih odbora

Icon

I Z J A V A O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA − ZAMJENIKA ČLANA BIRAČKOG ODBORA ZA PROVEDBU IZBORA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Icon

Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Strateški program gospodarskog razvoja općine Čačinci za period od 2015.- 2020.g

Icon

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor-2016.

Icon

Odluka o upisu u dječji vrtić za pedagošku 2016./2017. godinu

Icon

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2015. godinu

Icon

7- Kontrolna-lista-humanitarna skrb-2016

Icon

6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-humanitarna skrb-2016.-B4

Icon

5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-hum skrb-2016

Icon

4- Obrazac-proračuna-u-excelu-hum skrb-2016.-B2

Icon

3- ponovljeni Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2016.-B1

Icon

2- ponovljena Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2016.-A5

Icon

1- ponovljeni JAVNI POZIV - humanitarna skrb

Icon

Program rada Savjeta mladih Općine Čačinci 2016

Icon

Javni natječaj za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Čačinci

Icon

Obrazac zahtjeva za upis u dječji vrtić Čačinci

Icon

4- Obrazac proračuna u excelu-manifestacije-2016.-B2

Icon

7- kontrolna lista manifestacije-2016

Icon

6- Obrazac izjave o partnerstvu-manifestacije-2016

Icon

5- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-manifestacije-2016

Icon

3- Obrazac opisa programa ili projekta-kulturne manifestacije 2016

Icon

2- Uputa za prijavitelje-manifestacije-2016

Icon

1- javni poziv - kulturne manifesticije

Icon

4- Obrazac proračuna u excelu-jednokratne potpore-2016.-B2

Icon

7- kontrolna lista-jednokratne potpore-2016.

Icon

6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne potpore-2016

Icon

5- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja jednokratne potpore-2016

Icon

3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1

Icon

2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2016

Icon

1- javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

Icon

4- Obrazac-proračuna-u-excelu-hum skrb-2016.

Icon

7- Kontrolna-lista-humanitarna skrb-2016.

Icon

6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-humanitarna skrb-2016.

Icon

5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-hum skrb-2016.

Icon

3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2016.

Icon

2- Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2016

Icon

1- JAVNI POZIV - humanitarna skrb

Icon

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

Icon

Obrazac PROR-POT

Icon

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

Icon

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. godini

Icon

Izmjene javnog poziva - sport

Icon

Izmjene javnog poziva - kultura

Icon

Druge izmjene i dopune proračuna 2015 - objava

Icon

Službeni glasnik općine broj 8.

Icon

Službeni glasnik općine broj 7.

Icon

Tablica sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Icon

Popis korisnika sponzorstva i donacija iz 2015.

Icon

FINANCIJSKA POTPORA POLITIČKIM STRANKAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI za razdoblje 01.01.2015-31.12.2015

Icon

Proračun 2016. - objava

Icon

Prorac 2015-12K

Icon

Prorac 2015-12

Icon

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ČAČINCI ZA 2016. GODINU

Icon

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Icon

Natječaj za zakup poslovnog prostora Čačinci

Icon

Kontrolna lista-sport

Icon

Obrazac izjave o partnerstvu-sport

Icon

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog izvora financiranja

Icon

Obrazac proračuna-sport

Icon

Obrazac opisa programa ili projekata-sport

Icon

Uputa za prijavitelje-sport

Icon

Javni poziv udrugama-sport

Icon

Obrazac proračuna

Icon

Kontrolna lista-kultura

Icon

Obrazac izjave o partnerstvu-kultura

Icon

Izjava o nepostojanju dvostrukog izvora financiranja

Icon

Obrazac opisa projekta-kultura

Icon

Uputa za prijavitelje-kultura-2016

Icon

Javni poziv udrugama-kultura

Icon

Godišnji plan natječaja - udruge

Icon

Zaključak o javnom pozivu za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja općine Čačinci

Icon

Odluka o komunalnom redu

Icon

Zahtjev za upis u predškolu

Icon

Plan proračuna 2012-3

Icon

Plan proračuna 2012-2