Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Icon

Plan proračuna 2012-1

Icon

Izvještaji proračuna 2012-2

Icon

Izvještaji proračuna 2012-1

Icon

Financijski izvještaji 2012-1

Icon

Financijski izvještaji 2012-2

Icon

Financijski izvještaji 2012-3

Icon

Financijski izvještaji 2012-4

Icon

Financijski izvještaji 2012-5

Icon

Financijski izvještaji 2012-6

Icon

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2015 - OBJAVA

Icon

Prorac2015-09

Icon

Objava biračima-odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Icon

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.

Icon

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.

Icon

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode – suše

Icon

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Čačinci za 2015.-2018. godinu

Icon

Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

Icon

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Čačinci

Icon

RJEŠENJE o izboru predsjednice zamjenice predsjednice Savjeta mladih općine Čačinci

Icon

Program rada savjeta mladih

Icon

Poslovnik o radu Savjeta mladih

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 6/2015

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 5/2015

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 4/2015

Icon

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - OBJAVA

Icon

Prorac2015-06K

Icon

Prorac2015-06

Icon

Obrazac zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Icon

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Icon

Izvješće sa 12. sjednice općinskog Vijeća općine Čačinci

Icon

ZAPISNIK s jedanaeste sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Odluka o upisu u dječji vrtić za pedagošku 2015./2016. godinu

Icon

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluke o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana općine Čačinci

Icon

Rezultati izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine općine Čačinci

Icon

Odluka o proglašenju elementarne nepogode POPLAVA na području cijele Virovitičko-podravske županije osim grada Virovitice

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta općina Čačinci

Icon

POZIV za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2015./2016.

Icon

Izborna lista za izbor članica/članova vijeća srpske nacionalne manjineu općini Čačinci

Icon

Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čačinci za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Icon

Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 7/2013

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 6/2013

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 5/2013

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 4/2013

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 3/2013

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 2/2013

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 1/2013

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 9/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 8/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 7/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 6/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 5/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 4/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 3/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 2/2012

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 1/2012

Icon

Vodič za investitore

Icon

Kriteriji naknada za informacije

Icon

Obrazac zahtjeva za informacijama

Icon

Službeni glasnik broj 5/2014

Icon

Službeni glasnik broj 4/2014

Icon

Službeni glasnik broj 3/2014

Icon

Službeni glasnik broj 2/2014

Icon

Službeni glasnik broj 1/2014

Icon

Obavijest o otvaranju ponuda pristiglih po objavljenom Natječaju

Icon

Odluka o komunalnim djelatnostima

Icon

Zapisnik sa 11. sjednice OV Čačinci

Icon

Statut Općine-proćišćeni tekst

Icon

Zapisnik sa desete sjednice Općinskog vijeća

Icon

Vijeća MO na području općine Čačinci

Icon

KVALIFIKACIJSKA LIGA za popunu A-1 muške lige

Icon

Poslovnik općine Čačinci

Icon

Statut općine Čačinci

Icon

Javni natječaj za davanje u zakup nekretnina u suvlasništvu općine Čačinci

Icon

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta na području općine Čačinci

Icon

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija

Icon

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Icon

OBRAZAC-prijedlog projektne ideje

Icon

JAVNI NATJEČAJ za prijavu projektnih prijedloga za aktivnosti tijekom 2014. godine

Icon

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija

Icon

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Icon

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkoj zoni Lipovac

Icon

Natječaj za studentske stipendije

Icon

Natječaj za izradu suvenira općine Čačinci

Icon

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci

Icon

Zakup poljoprivrednog zemljišta na 5 god. u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci

Icon

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci

Icon

Natječaj za studentske stipendije

Icon

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Čačinci

Icon

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta (Bočine i Lipovac)

Icon

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Icon

Prijava kandidature

Icon

Prijedlog kandidata - neformalna skupina mladih

Icon

Javni poziv za članove i zamjenike članova savjeta mladih Općine Čačinci

Icon

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana općinskog savjeta mladih Općine Čačinci

Icon

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana općinskog savjeta mladih Općine Čačinci

Icon

Rezultati glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci

Icon

VMO SLATINSKI DRENOVAC Pravovaljano predložena lista i zbirna lista