Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Icon

Prorac2013-03

Icon

Prorac2013-06

Icon

Prorac2013-06K

Icon

Prorac2013-09

Icon

Prorac2013-12

Icon

Prorac2013-12K

Icon

2013 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Icon

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA 2013

Icon

2013 - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Icon

PLAN PRORAČUNA 2013. OBJAVA

Icon

Prorac2014-03

Icon

Prorac2014-06

Icon

Prorac2014-06K

Icon

Prorac2014-09

Icon

Prorac2014-12

Icon

Prorac2014-12K

Icon

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - OBJAVA

Icon

Izvješće Program gradnje kom inf 2014

Icon

Izvješće Program održavanja kom inf 2014.

Icon

Izvješće Program utroška sredstava od LEGALIZACIJE 2014.pdf

Icon

Izvješće Program utroška sredstava od poljopriv zemljišta 2014.

Icon

Izvješće Program utroška sredstava od šumskog doprinosa 2014.

Icon

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2014 - OBJAVA

Icon

PRORAČUN 2014 - OBJAVA

Icon

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2014 -OBJAVA

Icon

2015 PRORAČUN OBJAVA

Icon

IZVJEŠĆE o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci

Icon

Prorac2015-03

Icon

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 1/2015

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 2/2015

Icon

Službeni glasnik općine Čačinci 3/2015

Icon

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014.

Icon

Izvješće o sklopljenim ugovorima sa 31.03.2015.

Icon

Plan nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2015. godinu

Icon

Izjava načelnika općine o nepostojanju sukoba interesa

Icon

Izjava kandidata o prihvacanju kandidature za zamjenika clana opcinskog savjeta mladih opcine Čačinci

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ II o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ IV o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Icon

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Icon

P R I J E D L O G NEZAVISNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Icon

OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Icon

IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Icon

Zbirne liste za izbor članova vijeća MO

Icon

Obrazac OMO-6

Icon

Obrazac OMO-5

Icon

Obrazac OMO-4

Icon

Obrazac OMO-3

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Icon

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Icon

Popis biračkih mjesta na području općine Čačinci

Icon

Rješenja o imenovanju biračkih odbora u Općini Čačinci

Icon

Odluka o najmu i visini najma JP za izbornu kampanju 2013

Icon

Popis biračkih mjesta-općina Čačinci

Icon

Promjena biračkog mjesta-općina Čačinci

Icon

Rješenje o pravovaljanoj kandidaturi za izbor načelnika

Icon

Kandidacijske liste-općinsko vijeće

Icon

Konačni rezultati lokalnih izbora-Načelnik općine Čačinci

Icon

Konačni rezultati lokalnih izbora-Općinsko vijeće općine Čačinci

Icon

Objava biračima o raspisivanju izbora za članove u Europskom parlamentu

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta_2014

Icon

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Icon

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području Općine Čačinci

Icon

Rješenje o imenovanju članova općinskog izbornog povjerenstva općine Čačinci

Icon

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Čačinci

Icon

VMO ČAČINCI Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

Icon

VMO BREZOVLJANI Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

Icon

VMO BUKVIK Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

Icon

VMO HUMLJANI Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

Icon

VMO PAUŠINCI Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

Icon

VMO SLATINSKI DRENOVAC Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

Icon

Rezultati glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci

Icon

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana općinskog savjeta mladih Općine Čačinci

Icon

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana općinskog savjeta mladih Općine Čačinci

Icon

Javni poziv za članove i zamjenike članova savjeta mladih Općine Čačinci

Icon

Prijedlog kandidata - neformalna skupina mladih

Icon

Prijava kandidature

Icon

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Icon

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta (Bočine i Lipovac)

Icon

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Čačinci

Icon

Natječaj za studentske stipendije

Icon

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci

Icon

Zakup poljoprivrednog zemljišta na 5 god. u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci

Icon

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci

Icon

Natječaj za izradu suvenira općine Čačinci

Icon

Natječaj za studentske stipendije

Icon

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkoj zoni Lipovac

Icon

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Icon

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija

Icon

JAVNI NATJEČAJ za prijavu projektnih prijedloga za aktivnosti tijekom 2014. godine

Icon

OBRAZAC-prijedlog projektne ideje

Icon

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Icon

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija

Icon

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta na području općine Čačinci

Icon

Javni natječaj za davanje u zakup nekretnina u suvlasništvu općine Čačinci

Icon

Statut općine Čačinci

Icon

Poslovnik općine Čačinci