Javni poziv za prikupljanje prijedloga za financiranje javnih potreba u sportu i kulturi općine Čačinci za 2015. godinu

Na temelju članka 1. i 10.a, stavak 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90 i 27/93.), Zakona o sportu („Narodne novine“ br.71/06., 150/08., 124/10., 86.12. i 94/13.) i čl. 40. Statuta općine Čačinci (Službeni glasnik općine Čačinci 01/13), načelnik Općine Čačinci, 23.02.2015. godine, objavljuje javni poziv za prikupljanje prijedloga za financiranje

2015-04-17T12:36:12+01:0023.02.2015 10:18:28|

Obilježen Dan pobjede 2009.

Izaslanstvo opæine Èaèinci i braniteljske udruge sa podruèja opæine 05. kolovoza 2009. godine obilježili su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti paljenjem svijeæa kraj spomen obilježja palim braniteljima u Èaèincima. Nakon toga u 10:00 sati, na «Jankovcu», naèelnik opæine Èaèinci Mirko Mališ otvorio je 2. brdsku utrku «Biser Slavonije» koja je trèana u èast velike pobjede

2017-06-27T13:52:13+01:0006.08.2009 11:30:08|

Dan opæine Èaèinci

Dan opæine Èaèinci proslavlja se 16. travnja, na dan konstituiranja prvog Vijeæa opæine Èaèinci. Ove godine središnja proslava održat æe se 17. travnja u sklopu koje æe biti otkriveno spomen obilježje za sve poginule za Domovinu Hrvatsku i položen kamen temeljec za izgradnju športske dvorane u Èaèincima. Sveèanost æe uvelièati brojni visoki državni i županijski

2017-06-27T13:52:14+01:0014.04.2009 2:24:46|

Donesen pravilnik o subvencioniranju loznih cijepova

Èlanovi Opæinskog vijeæa Èaèinci, na sjednici održanoj u ponedjeljak, donijeli su pravilnik o subvencioniranju nabave loznih cijepova, sadnica voæaka i povrtnih kultura na podruèju opæine Èaèinci. Donesenim pravilnikom utvrðeni su korisnici te naèin isplate i visina subvencije za nabavu loznih cijepova, sadnica voæaka i povrtnih kultura. Pravo na korištenje sredstva mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2017-06-27T13:52:14+01:0029.03.2009 9:12:59|

Osnovano Povjerenstvo za prevenciju u Èaèincima

Prema naputku Ministarstva unutarnji poslova RH, na podruèjima  gradova i opæina, lokalne policijske postaj dužne su osnovati povjerenstva za prevenciju. Na prvom sastanku takvog novoosnovanog povjerenstva u Èaèincima prièao je naèelnik orahovaèke policijske postaje Davor Soliæ, a uz njega u sastavu povjerenstva su Mirko Mališ, Mirko Peèek, Miroslav Buneta, Mirjana Saboliæ, Mirko Krolo, Siniša Ileš

2017-06-27T13:52:14+01:0029.03.2009 9:09:11|

Naèelnik potpisao tri nova Ugovora

U nazoènosti župana Virovitièko-podravske županije Tomislava Tolušiæa, gradonaèelnika Virovitice, Slatine i Orahovice, naèelnika opæina: Crnac, Èaèinci, Èaðavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomaèa, Sopje, Suhopolje, Špišiæ Bukovica, Voæin, Zdenci, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetske uèinkovitosti, Vinko Mladineo, potpisao je 21 ugovor s Jedinicama lokalne i regionalne samouprave s podruèja Virovitièko-podravske županije u vrijednosti od 7.311.352,52

2017-06-27T13:52:14+01:0012.03.2009 9:44:47|

16. sajam Slavin u Orahovici

16. po redu sajam vinogradarstva, voæarstva i vinarstva „Slavin“ održati æe se u Orahovici od 12. do 14. ožujka gdje æe se na jednom mjestu okupiti voæari, vinogradari, proizvoðaèi jakih alkoholnih piæa te proizvoðaèi i trgovci prateæom opremom kako bi što bolje prezentirali svoje proizvode i usluge. Mještani Èaèinaca takoðer æe djelom sudjelovati u toj

2017-06-27T13:52:14+01:0011.03.2009 6:11:08|

Potpisan ugovor o izgradnji sportske dvorane

Naèelnik opæine, Mirko Mališ, 09. ožujka 2009. godine potpisao je u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Ugovor za izgradnju objekta školsko sportske dvorane O.Š. A.G.Matoša u Èaèincima. Sukladno rezultatima javnog natjeèaja ugovor je potpisan s tvrtkom Gradnja d.d. iz Osijeka, koja se istakla kao najpovoljniji ponuðaè. Ukupan iznos investicije iznosi 8.842.331,14 kuna, od

2017-06-27T13:52:14+01:0011.03.2009 5:55:12|

Privremeno zatvaranje prometa u Èaèincima

Dana 24. veljaèe od 07,00 sati, do dana 26. veljaèe 2009. godine do 17,00 sati, u mjestu Èaèinci na  državnoj cesti D2,  biti æe privremeno zatvoren promet za sva vozila, zbog radova na željeznièkom cestovnom prijelazu u Èaèincima.Tranzitni promet u oba smjera u to vrijeme, odvijati æe se slijedeæim obilaznim pravcima: - sa D2 u Slatini

2017-06-27T13:52:14+01:0023.02.2009 9:37:06|

Prijedlozi za dodjelu poèasti i javnih priznanja

Na temelju èlanka 15. Odluke o naèinu dodjele poèasti, javnih priznanja i nagrada opæine Èaèinci(«Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br.1/03) i èlanka 7. Statuta opæine Èaèinci («Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br. 04/02), Opæinsko poglavarstvo opæine Èaèinci na 53. sjednici od 06.02.2009. godine, donijelo je   ZAKLJUÈAK o javnom pozivu za dostavu prijedloga dodjele poèasti i javnih

2017-06-27T13:52:15+01:0010.02.2009 10:38:36|