Obilježen dan sjeæanja na žrtve Vukovara

I ove godine mještani opæine Èaèinci prisjetili su se i odali poèast žrtvama srbo-èetnièkog terora poèinjenih 1991. godine u hrvatskom gradu heroju Vukovaru. U organizaciji Opæine èlanovi udruge navijaèa Mladosti, Alkosi, 15. studenog posjetili su Vukovar te se poklonili svim žrtvama terora i zapalili svijeæe i položili cvijeæe u èast Željku Majoru, Blagi Zadri i

2017-06-27T13:52:15+01:0024.11.2008 10:07:00|

Izgradnja kuæe oproštaja u Bukviku

Nakon Paušinaca i Humljana i stanovnici mjesta Bukvik krenuli su sa izgradnjom kuæe oproštaja na svom groblju. Potrebnu dokumentaciju i dozvole izradila je i ishodila opæina Èaèinci, a mještani Bukvika krenuli su u izgradnju u vlastitoj režiji. Zgrada mrtvaènice æe sadržavati slijedeæe: ured sveæenika 11,40 m2, odarnica 26,70 m2, sanitarni èvor 4,25 m2, hodnik 4,25

2017-06-27T13:52:15+01:0024.11.2008 9:41:01|

Izborna skupština mladeži HDZ-e opæine Èaèinci

Uz nazoènost dopredsjednika nacionalne organizacije mladeži HDZ-e, gospodina Dinka Ðerija, naèelnika Opæine Èaèinci, gospodina Mirka Mališa i predsjednika opæinskog odbora HDZ-e, gospodina Miroslava Bunete 09. studenog 2008. godine održana je izborna skupština mladeži HDZ-e opæine Èaèinci. Intoniranjem državne himne dosadašnji predsjednik Alen Jurenac otvorio je skupštinu. Proèitao je izvješæe o dosadašnjem radu gdje je istaknuo

2017-06-27T13:52:15+01:0017.11.2008 9:34:27|

Župan Virovitièko-podravske županije Tomislav Tolušiæ posjetio Opæinu Èaèinci

Župan Virovitièko – podravske županije Tomislav Tolušiæ sa svojim suradnicima, tajnikom Skupštine Virovitièko – podravske županije Ivanom Horvatom, ravnateljicom VIDRA-e Agencija za regionalni razvoj Virovitièko – podravske županije Sanjom Bošnjak, ravnateljem ŽUC-a Željkom Tomljanoviæem, posjetio je opæinu Èaèinci. U ime opæine Èaèinci, delegaciju Virovitièko – podravske županije doèekao je naèelnik Mirko Mališ, predsjednik Vijeæa Mirko

2017-06-27T13:52:15+01:0016.11.2008 7:56:38|

Obilježen Dan darivatelja krvi

Po broju prikupljenih doza krvi na sto stanovnika, orahovaèki Crveni križ dvadeseti je u RH, a prvi u Virovitièko-podravskoj županiji – kazao je predsjednik GD Milan Pavloviæ, a ravnatelj Željko Kiš istakao je brojku od 429 aktivnih darivatelja u GD CK Orahovica, govoreæi na sveèanosti održanoj u povodu Dana darivatelja krvi u Hrvatskom domu kulture

2017-06-27T13:52:15+01:0016.11.2008 7:31:21|

Montiran nosaè pješaèkog mosta

06. studenog 2008. godine montirani su nosaèi pješaèkog mosta od lameliranog drveta. Za potrebe izvoðenja ovoih radnji državna cesta D2 kroz Èaèince bila je zatvorena za promet svih vozila u vremenu od 08:00 do 09:30 sati. Radove su izvodili djelatnici tvrtke Inpo grupa uz nadzor izvoðaèa radova «Karašica-Vuèica» Donji Miholjac i investitora Opæine Èaèinci. [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

2017-06-27T13:52:15+01:0006.11.2008 7:56:18|

Praktièna radionica iz programa Ekološko stoèarstvo – kompostiranje

Nakon završenog teorijskog dijela edukacije u sklopu projekta «Obrazovanje poljoprivrednog stanovništva na podruèju PPDS Slavonije i Baranje za ekološku proizvodnju», predavaèa dipl. ing. Ivana Milièeviæa iz Udruge za organsko-biološku proizvodnju «BIOPA» iz Osijeka, održana je i praktièna radionica iz programa Ekološko stoèarstvo – kompostiranje. Radionica je provedena na farmi Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva «Stankoviæ» u Paušincima

2017-06-27T13:52:15+01:0024.10.2008 9:53:54|

Poèetak gradnje pješaèkog mosta u Èaèincima

  Pješaèki most preko Krajne Na prijelazu državne ceste D 2 preko rijeke Krajne u Èaèincima nalazi se svoðeni most koji osim za prometovanje automobila služi i za promet pješaka. Kako na navedenom mostu ne postoji pješaèka staza, a uzimajuæi u obzir intenzitet svakodnevnog prometa, jasno je vidljivo da je sigurnost svih sudionika u prometu

2017-06-27T13:52:15+01:0013.10.2008 9:47:11|

Obavijest

Radionica iz Projekta ekološka poljoprivreda - kompostiranje održati æe se petak 10. listopada u 16:00 sati. Prvobitni datum za održavanje radionice bio je srijeda, 8. listopad koji je državni praznik pa je stoga odluèeno da se termin održavanja radionice pomakne za dva dana. Hvala.

2017-06-27T13:52:15+01:0003.10.2008 1:56:02|

Izgradnja pješaèkih staza u Èaèincima

Radovi u Èaèincima Zapoèeli su radovi na izgradnji pješaèke staze i ureðenje pružnog prijelaza u Glavnoj ulici u Èaèincima. Radove u vrijednosti cca 120.000,00 kn izvodi poduzeæe Cesting iz Osijeka, a financijska sredstva osigurana su u Proraèunu opæine Èaèinci i Hrvatskim cestama, ispostava Bjelovar. Izgradnjom pješaèke staze i ureðenjem pružnog prijelaza poveæat  æe se sigurnost

2017-06-27T13:52:15+01:0018.09.2008 6:14:55|