Turistička zajednica općine Čačinci i Park prirode Papuk u suradnji sa O.Š. Antuna Gustava Matoša učenicima osmih razreda u sklopu predmeta geografije održala je predavanje o turističkim mogućnostima nizinske Hrvatske.
Naglasak je bio na Parku prirode Papuk odnosno Park šumi Jankovac čiju priču su na vrlo zanimljiv i stručan način iznijeli djelatnici Parka prirode Papuk Miro Mesić i Ćaslav Sikura.
Upoznali su djecu sa svim prirodnim i kulturnim vrijednostima toga područja.
Kako su djeca bila interaktivno uključena u predavanje naučili su i saznali mnogo zanimljivih informacija o Parku prirode Papuk.
Izuzetno smo zadovoljni sa suradnjom ovih institucija i nadamo se da će postati praksa  jer smatramo da ovakav tip predavanja za učenike je više nego dobrodošao – izjavila je ravnateljica O.Š. Antuna Gustava Matoša Kristina Krmpotić.