Icon

Evidencija o sklopljenim ugovorima na dan 31.12.2016.

Icon

Bilješke uz financijske izvještaje 2016-12

Icon

Prorac2016-12-22

Icon

Prorac2016-12-23

Icon

Odluka o preraspodjeli sredstava u 2016. godini

Icon

Izmjene i dopune proračuna općine Čačinci za 2016.godinu

Icon

Odluka OV na davanje suglasnosti o izgradnji

Icon

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci

Icon

Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2016. godinu

Icon

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016.