Arhiva dokumenta 2016-03-14T18:05:22+00:00
Icon
Evidencija o sklopljenim ugovorima na dan 31.12.2016.
Icon
Bilješke uz financijske izvještaje 2016-12
Icon
Prorac2016-12-22
Icon
Prorac2016-12-23
Icon
Odluka o preraspodjeli sredstava u 2016. godini
Icon
Izmjene i dopune proračuna općine Čačinci za 2016.godinu
Icon
Odluka OV na davanje suglasnosti o izgradnji
Icon
Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2016. godinu
Icon
Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016.