Icon
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Čačinci
Icon
Operativni plan sustavne deratizacije na području općine Čačinci
Icon
Obrasci za financije
Icon
Obavijest za sve članove i zamjenike članova biračkih odbora
Icon
I Z J A V A O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA − ZAMJENIKA ČLANA BIRAČKOG ODBORA ZA PROVEDBU IZBORA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
Icon
Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Strateški program gospodarskog razvoja općine Čačinci za period od 2015.- 2020.g
Icon
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor-2016.
Icon
Odluka o upisu u dječji vrtić za pedagošku 2016./2017. godinu
Icon
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2015. godinu
Icon
7- Kontrolna-lista-humanitarna skrb-2016