Icon
Donacije političkim strankama u 2018.
Icon
Plan gospodarenja otpadom općine Čačinci
Icon
Odluka o upisu djece u dječji vrtić
Icon
Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika
Icon
Zahtjev za upis u dječji vrtić
Icon
Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića
Icon
Evidencija o sklopljenim ugovorima na dan 31.12.2016.
Icon
Donacije političkim strankama 2016.
Icon
Popis korisnika sponzorstva i donacija 2016.
Icon
Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016.
Icon
Obrazac zahtjeva za upis u dječji vrtić Čačinci
Icon
Zahtjev za upis u predškolu
Icon
Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode – suše
Icon
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Čačinci za 2015.-2018. godinu
Icon
Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
Icon
Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Čačinci
Icon
Obrazac zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
Icon
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Icon
Izvješće sa 12. sjednice općinskog Vijeća općine Čačinci
Icon
ZAPISNIK s jedanaeste sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Odluka o upisu u dječji vrtić za pedagošku 2015./2016. godinu
Icon
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluke o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana općine Čačinci
Icon
Odluka o proglašenju elementarne nepogode POPLAVA na području cijele Virovitičko-podravske županije osim grada Virovitice
Icon
POZIV za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2015./2016.
Icon
Vodič za investitore
Icon
Odluka o komunalnim djelatnostima
Icon
Zapisnik sa 11. sjednice OV Čačinci
Icon
Statut Općine-proćišćeni tekst
Icon
Zapisnik sa desete sjednice Općinskog vijeća
Icon
Vijeća MO na području općine Čačinci
Icon
KVALIFIKACIJSKA LIGA za popunu A-1 muške lige
Icon
Poslovnik općine Čačinci
Icon
Statut općine Čačinci
Icon
Izjava kandidata o prihvacanju kandidature za zamjenika clana opcinskog savjeta mladih opcine Čačinci
Icon
Izjava načelnika općine o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti