Icon
Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016.
Icon
Obrazac zahtjeva za upis u dječji vrtić Čačinci
Icon
Zahtjev za upis u predškolu
Icon
Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode – suše
Icon
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Čačinci za 2015.-2018. godinu
Icon
Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
Icon
Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Čačinci
Icon
Obrazac zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
Icon
Izvješće sa 12. sjednice općinskog Vijeća općine Čačinci