Icon
ZAPISNIK s jedanaeste sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Odluka o upisu u dječji vrtić za pedagošku 2015./2016. godinu
Icon
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluke o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana općine Čačinci
Icon
Odluka o proglašenju elementarne nepogode POPLAVA na području cijele Virovitičko-podravske županije osim grada Virovitice
Icon
POZIV za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2015./2016.
Icon
Vodič za investitore
Icon
Odluka o komunalnim djelatnostima
Icon
Zapisnik sa 11. sjednice OV Čačinci
Icon
Statut Općine-proćišćeni tekst