Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Čačinci kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

GREEN GARDEN j.d.o.o., Virovitica, Ulica poduzetnička zona II 18, OIB: 43640730253

Izjava sukob interesa 2024 – načelnik Alen Jurenac

Izjava sukob interesa – nacelnik Alen Jurenac

Izjava sukob interesa – PRIVREMENI ZAMJENIK – MIRKO MALIŠ

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika

Izjava sukob interesa – čelnik naručitelja – zamjenik načelnika Alen Jurenac

Izjava sukob interesa – zamjenik čelnika – zamjenik načelnika Alen Jurenac

Izjava sukob interesa – čelnik naručitelja – načelnik Mirko Mališ

Postupci u javnoj nabavi

Planovi i izvješća

Icon
Registar ugovora za 2021. godinu
Icon
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu
Icon
Tehnička dokumentacija za građevinske radove – „Uspostava i uređenje poučne staze Jankovac-Klak“
Icon
Registar ugovora - 2020
Icon
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu
Icon
Plan nabave I. izmjene-2021
Icon
Plan nabave za 2021. godinu
Icon
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za postupke jednostavne nabave - 2021
Icon
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Icon
Registar ugovora Javna nabava - 2019
Icon
Izmijenjeni plan nabave 2020.
Icon
Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2020. godinu
Icon
Plan nabave za 2020. godinu
Icon
Energetska obnova sportskog doma u Čačincima-projektna dokumentacija
Icon
Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
Icon
Izjava sukob interesa - Marija Vreš
Icon
Izjava sukob interesa - Senka Vranić
Icon
Izjava sukob interesa - Mirko Mališ
Icon
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za predmet nabave Izgradnja nerazvrstane ceste
Icon
Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Icon
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Icon
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika - EMV-1-16
Icon
Marija Vreš - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Stjepan Prelog - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Đurđica Vukušić - Izjava o nepostojanju sukoba interesa