Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Čačinci kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

GREEN GARDEN j.d.o.o., Virovitica, Ulica poduzetnička zona II 18, OIB: 43640730253

Izjava sukob interesa – zamjenik čelnika – zamjenik načelnika Alen Jurenac

Izjava sukob interesa – čelnik naručitelja – načelnik Mirko Mališ

 

 

 

Icon
Registar ugovora - 2020
Icon
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu
Icon
Plan nabave I. izmjene-2021
Icon
Plan nabave za 2021. godinu
Icon
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za postupke jednostavne nabave - 2021
Icon
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Icon
Registar ugovora Javna nabava - 2019
Icon
Izmijenjeni plan nabave 2020.
Icon
Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2020. godinu
Icon
Plan nabave za 2020. godinu
Icon
Energetska obnova sportskog doma u Čačincima-projektna dokumentacija

Icon
Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu