Icon
Godišnji plan natječaja 2017
Icon
Odluka o dodjeli sredstava udrugama-sport
Icon
Odluka o dodjeli sredstava udrugama - kultura
Icon
Odluka o dodjeli sredstava udrugama - humanitarna skrb

SPORT

KULTURA

HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA

JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

KULTURNE MANIFESTACIJE

Icon
Obrazac opisa programa ili projekata-sport
Icon
Uputa za prijavitelje-sport
Icon
Javni poziv udrugama-sport
Icon
Obrazac proračuna
Icon
Kontrolna lista-kultura
Icon
Obrazac izjave o partnerstvu-kultura
Icon
Izjava o nepostojanju dvostrukog izvora financiranja
Icon
Obrazac opisa projekta-kultura
Icon
Uputa za prijavitelje-kultura-2016
Icon
Javni poziv udrugama-kultura