Dokumenti civilne zaštite

Procjena ugroženosti od požara za općinu Čačinci - 2022 Analiza stanja sustava CZ, 2022 Evidencija Stožera CZ Godišnji Plan razvoja sustava CZ, 2023,-2025. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara, 2023. Odluka o izmjeni člana Stožera CZ, 2022. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, 2023. Plan vježbi CZ za 2023. Plan zaštite od požara za