Javni poziv za prijavu projekata jednokratne financijske potpore za 2019. godinu

  1-  javni poziv - JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2- Uputa-za-prijavitelje-JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE 2019 3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-jednokratne potpore-B1 4- Obrazac-proračuna-u-excelu-jednokratne financijske potpore-2019.-B2 5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-jednokratne financijske potpore-2019.-B3 6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-jednokratne financijske potpore-2019.-B4 7- Kontrolna-lista-jednokratne financijske potpore-2019.

2019-01-09T10:40:13+01:0008.01.2019 6:06:17|

Javni poziv za prijavu projekata za humanitarnu skrb kroz udruge građana za 2019. godinu

  1- JAVNI POZIV - humanitarna skrb 2- Uputa-za-prijavitelje-humanitarna skrb-2019.-A5 3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-humskrb 2019.-B1 4- Obrazac-proračuna-u-excelu-HUMANITARNA SKRB-2019.-B2 5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2019.-B3 6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-HUMANITARNA SKRB-2019.-B4 7-Kontrolna-lista-HUMANITARNA SKRB-2019.

2019-01-09T10:43:05+01:0008.01.2019 6:05:21|

Javni poziv za prijavu projekata za kulturne manifestacije za 2019. godinu

  1- javni poziv - kulturne manifesticije 2- Uputa-za-prijavitelje-manifestacije-2019.-A5 3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2019.-B1 4- Obrazac-proračuna-u-excelu-kulturne manifestacije-2019.-B2 5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-kulturne manifestacije-2019.-B3 6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-kulturne manifestacije-2019.-B4 7-Kontrolna-lista-kulturne manifestacije-2019.

2019-01-09T10:42:23+01:0008.01.2019 6:04:17|

Javni poziv za prijavu projekata u kulturi za 2019. godinu

  1- Javni poziv - kultura 2- Uputa-za-prijavitelje-kultura-2019.-A5 3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-KULTURA- 2019.-B1 4- Obrazac-proračuna-u-excelu-KULTURA-2019.-B2 5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-KULTURA-2019.-B3 6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-KULTURA-2019.-B4 7-Kontrolna-lista-KULTURA-2019.

2019-01-09T10:41:03+01:0008.01.2019 6:03:27|

Javni poziv za prijavu projekata u sportu za 2019. godinu

  1- JAVNI POZIV - sport 2- Uputa-za-prijavitelje-sport-2019.-A5 3- Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulturne manifestacije 2019.-B1 4- Obrazac-proračuna-u-excelu-sport-2019.-B2 5- Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-sport-2019.-B3 6- Obrazac-izjave-o-partnerstvu-sport-2019.-B4 7-Kontrolna-lista-sport-2019.

2019-01-09T10:41:39+01:0008.01.2019 6:02:44|