Poštovani mještani opæine Èaèinci,

Velika su sreæa dani Božiæa kada se, barem nakratko, zaustavljamo u svakodnevnoj jurnjavi i u krugu obitelji posveæujemo jedni drugima i našoj zajednièkoj vjeri koja nas okrepljuje i snaži.
Za nama je godina ispunjena naporima svih nas, radi izgradnje i razvoja cjelokupne opæine.
Bilo je dosta uspjeha, neki su veliki projekti i zahvati završeni, neki su zapoèeti i uspješno se izvode. U tom pogledu u Novu godinu, iako po svim najavama vrlo tešku, ulazimo s velikim oèekivanjima. Želim, meðutim, upozoriti da se bez izvršavanja onoga na što smo se obvezali, ne možemo nadati uspjehu kojemu težimo.

Dragi sumještani i svi prijatelji opæine Èaèinci, èestitajuæi vam Božiæ i Novu godinu želim prije svega puno zdravlja i dobre volje, bez koje se ništa na svijetu ne može pokrenuti, ljubavi, bez koje bi svaki trud bio uzaludan i strpljenja prema sebi samima i svojim bližnjima. Nadasve, želim mir, napredak i blagostanje našoj opæini, jer o njezinom uspjehu i prosperitetu ovise i naši pojedinaèni uspjesi.

ÈESTIT BOŽIÆ I SRETNA NOVA 2011. GODINA!