Potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks i potpredsjednik u Vladi Republike Hrvatske te ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Božidar Pankretiæ, simboliènim podbacivanjem košarkaške lopte, otvorili su novu sportsku dvoranu koja se nalazi u sklopu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Èaèincima.

Sveèanosti otvaranja nazoèili su i: saborski zastupnik Josip Ðakiæ; državni tajnici Herman Sušnik i Stjepan Mikolèiæ; direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uèinkovitost Republike Hrvatske Vinko Mladineo; župan Virovitièko-podravske županije Tomislav Tolušiæ; zamjenik župana Zdravko Dijakoviæ; predsjednik Skupštine Virovitièko-podravske županije Josip Novogradec; naèelnik Opæine Èaèinci Mirko Mališ; predsjednik Opæinskog vijeæa Èaèinci Miroslav Buneta; zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Tomislav Boban; ravnatelja Robnih rezervi Tomislav Tomiæa; gradonaèelnici grada Virovitice – Ivica Kirin; Slatine – Ivan Roštaš; Orahovice; Josip Nemec; naèelnici opæina s podruèja Virovitièko-podravske županije,…

Radovi na novoj sportskoj dvorani, polaganjem temeljnog kamena, otvoreni su 17. travnja 2009. godine, a tada su i naèelnik Opæine Èaèinci Mirko Mališ, župan Tomislav Tolušiæ i saborski zastupnik Josip Ðakiæ, isticali i obeæali da æe sportska dvorana biti gotova za godinu dana, što je i ovom prigodom pred punom sportskom dvoranom, mještana, uzvanika, stanovnika Èaèinaca i dokazano. To je uostalom i bio najljepši poklon Opæini Èaèinci za njihov Dan opæine svim mještanima, uèenicima buduæim generacijama Èaèinèana. Vrijednost radova koje u 80 postotnom iznosu financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,a ostatak najveæim dijelom Opæina Èaèinci i Virovitièko-podravska županija iznosila je oko 9.000.000,00 kuna. Radove je obavila Gradnja d.d. iz Osijeka.

{gallery}danopcine{/gallery}

 

Izvor: www.zupanija.info

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]