Izaslanstvo opæine Èaèinci, predvoðeno naèelnikom opæine, i udruge sa podruèja opæine 04. kolovoza 2010. godine obilježili su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti paljenjem svijeæa kraj spomen obilježja palima za slobodu Hrvatske u Èaèincima.

Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, sjeæajuæi se 5. kolovoza 1995. kada je u akciji Oluja osloboðen grad Knin, središte srpske pobune od poèetka 90-ih.

Akcijom Oluja osloboðeno je oko 11 tisuæa èetvornih kilometara okupiranog podruèja, a oslobaðanje Knina bila je kruna akcije. Akcija je poèela u petak, 4. kolovoza, u pet sati. Graðanima srpske nacionalnosti s okupiranih podruèja Knina, Graèaca, Lapca, Korenice, Slunja, Gline, Dvora i Petrinje porukom se obratio tadašnji predsjednik države dr. Franjo Tuðman, pozvavši ih da ostanu u svojim kuæama. U ranim veèernjim satima 4. kolovoza javnost je upoznata s time da akcija teèe prema planu. Te veèeri Hrvatska vojska i policija oslobodile su Sveti Rok, svega su nekoliko kilometara od Knina koji je u okruženju, kao i više gradova na okupiranim podruèjima. U subotu, 5. kolovoza, toèno u podne na kninskoj se tvrðavi zavijorila dvadesetmetarska hrvatska zastava.

Hrvatska vojska i policija oslobodile su i Graèac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Primišlje kraj Slunja te više prometnica. Osloboðena je i Dubica te su hrvatske snage došle na meðunarodno priznatu granicu Hrvatske i BiH. U nedjelju, 6. kolovoza, stigle su vijesti o oslobaðanju Plaškog, Lièkog Osika i Vrhovina, Obrovca, Korenice, Slunja, Plitvica… Dan kasnije, 7. kolovoza, tadašnji ministar obrane Gojko Šušak objavio je da je, nakon 84 sata, akcija Oluja u bivšim sektorima sjever i jug završena. Poginulo je 174 i ranjeno 1430 pripadnika hrvatskih snaga.

Na sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u 09,30 sati oglasit æe se sirene sa svih vatrogasnih tornjeva u Hrvatskoj, pa tako i u Èaèincima, u znak sjeæanja na velièanstvenu pobjedu i u èast svim poginulim braniteljima.

 

{gallery}pobjeda{/gallery}

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]