slika3.JPGDruštvo Naša djeca Èaèinci osnovano je 13. 12. 2008. godine. Važno je napomenuti da je tog datuma Društvo ponovno osnovano jer je u našem  mjestu Društvo poèelo djelovati 70-tih godina prošlog stoljeæa i djelovalo je sve do poèetka Domovinskog rata, a onda je, silom prilika, prestalo s radom. Na žalost, nije saèuvana nikakva dokumentacija iz tog vremena i nemamo saèuvano ništa osim sjeæanja starijih èlanova Društva.

Uspjeli smo se ponovno organizirati prošle godine i Društvo danas ima 42 èlana, pripremljen plan i program aktivnosti za 2009. godinu.

Pogram Društva namijenjen je djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, a sudjelovanje u programima dobrovoljno je i besplatno.

Za 2009. planirano je niz aktivnosti:

– organiziranje Djeèjeg karnevala

– obilježavanje Valentinova

– obilježavanje Majèinog dana

– obilježavanje Meðunarodnog dana obitelji

– sudjelovanje u obilježavanju Dana opæine

– organiziranje likovnih radionica

– organiziranje sportskih igraonica

– organiziranje priredbe za Svetog Nikolu i podjela darova svoj djeci opæine Èaèinci

– organiziranje plesne skupine za djecu

– organiziranje predavanja i savjetodavno-edukacijskog rada za djecu, mlade i roditelje

– volonterski rad u humanitarnim akcijama i sl.

Do prosinca 2009. godine uspjeli smo ostvariti gotovo sve planirano.

U veljaèi smo organizirali Valentinovsku zabavu za djecu i sudjelovali na Djeèjem karnevalu. U ožujku smo organizirali humanitarnu akciju za bolesnog djeèaka, a u travnju Djeèji sajam (prodaja uskrsnih ukrasa koje su izradila djeca na likovnim radionicama) i sudjelovanje u obilježavanj Dana opæine Èaèinci ( organiziranje kazališne predstave virovitièkog kazališta).

U svibnju smo obilježili Meðunarodni dan obitelji ( organizirani odlazak na Jankovac) i Majèin dan, Dan igara obilježili smo u rujnu, a Djeèji tjedan u listopadu ( svaki dan tog tjedna bile su organizirane aktivnosti za djecu). U prosincu smo obilježili blagdan Svetog Nikole organiziranjem poklona i priredbe za svu djecu predškolskog uzrasta i nižih razeda osnovne škole.

Sve aktivnosti zapoèeli smo zbog djece i za djecu, za poboljšanje suradnje djece, roditelja, škole i opæine Èaèinci. Nadamo se da æemo i u sljedeæoj godini uspjeti ostvariti planirane aktivnosti.

{yoogallery src=[/images/stories/sadrzaj/dnd/]} 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]