Povodom obilježavanja Djeèjeg  tjedna, djeca, èlanovi Društva Naša djeca Èaèinci , posjetili su naèelnika Opæine Èaèinci, g. Mirka Mališa. Djeci su u pratnji bile Kristina Krolo, tajnica i Kristina Krmpotiæ, predsjednica DND Èaèinci.
Djeca su došla s namjerom pobliže upoznati naèelnika, njegov rad i dužnosti koje obavlja. Postavljali su mu pitanja u svezi  razvoja Opæine, a na korist djece.

Naèelnik je s ponosom rekao da iduæe godine poèinje izgradnja dugo oèekivanog novog djeèjeg vrtiæa. Govorio im je opæenito o  naselju Èaèincima, broju stanovnika, znaèenju opæinskoga grba i sl.  Razgovor je ugodno tekao.
Naèelnik je djecu doèekao gostoljubivo kao i uvijek. Poèastio ih je grickalicama i sokom te im poklonio brošure o Èaèincima. DND mu je u znak zahvalnosti na dobroj suradnji poklonio malu sliku na drvetu kakve djeca izraðuju na radionicama Društva.

 

Galerija fotografija:

{gallery}dnd1{/gallery}