Opæina Èaèinci i Poljoprivredni fakultet u Osijeku organiziraju edukaciju poljoprivrednog stanovništva za ekološku proizvodnju.

Unutar edukacije poljoprivredni proizvoðaèi steæi æe potrebno znanje o temema:

1.Suvremena poljoprivredna proizvodnja,
2.Održiva poljoprivreda,
3.Ekološka poljoprivreda – povijest, naèela i standardi,
4.Legislativa – koraci do eko znaka,
5.Ekološka biljna proizvodnja,
6.Ekološko stoèarstvo,
7.Organizacija i udruživanje,
8.Prerada ekoloških proizvoda,
9.Ruralni turizam i tradicionalni obrt,
10.Ekonomika ekološke proizvodnje,
11.Marketing ekoloških proizvoda,
te æe svim polaznicima, nakon položenog ispita, biti dodijeljeni certifikati.

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave  na edukaciju, na prvom predavanju, koje æe se održati 06. veljaèe 2010. godine u 16:00 sati u vatrogasnom domu u Èaèincima.

Edukacija za sve polaznike je besplatna.