Opæincko vijeæe ÈaèinciU srijedu, 10. lipnja 2009. godine u prostorijama opæine Èaèinci održana je konstituirajuæa sjednica Opæinskog vijeæa Opæine Èaèinci.

Konstituirajuæoj sjednici od 16 novoizabranih vijeænika, nazoèilo je 15, Miroslav Buneta, Mirko Peèek, Vlado Jurlina, Vladimir Držaiæ, Davor Ileš, Ivica Škiljiæ, Damir Kneževiæ, Hrvoje Sabo, Mira Golub, Anton Jurlina, Svjetlana Jarnec svi s liste HDZ, Petar Milojeviæ s liste HSU, Dragan Zubak, Branko Kneževiæ, Zvonko Mikec s liste SDP  dok se pozivu nije odazvao Eugen Kovaè nositelj koalicijske liste HSS; HNS-a i HP HPP.

Sukladno dnevnom redu nakon otvaranja sjednice od strane Mirjane Vukomanoviæ, pomoænice predstojnika ureda državne uprave Virovitièko-podravske županije, i izbora Mandatne komisije (Davor Ileš, predsjednik, Vladimir Držaiæ, èlan i Branko Kneževiæ, èlan) sjednicu je nastavio voditi najstariji nazoèni èlan Petar Milojeviæ, a svi prisutni vijeænici položili su sveèanu prisegu.

U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su Mira Golub za predsjednicu te Ivica Škiljiæ i Zvonko Mikec za èlanove, dok su u Odbor za Statut i poslovnik izabrani Mirko Peèek za predsjednika, te Svjetlana Jarnec i Dragan Zubak za èlanove.

Na kraju sjednice, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za predsjednika Opæinskog vijeæa Opæine Èaèinci, izabran je Miroslav Buneta, dok je Davor Ileš izabran za zamjenika predsjednika Opæinskog vijeæa Opæine Èaèinci.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]