Na službenoj Internet stranici javne nabave i Internet stranici Hrvatskih voda   objavljen je natjeèaj za Izgradnju akumulacije Seginac. Akumulacija Seginac, površine više od 32 hektara, potopiti æe tzv. Pištanaèki pašnjak (izmeðu Donje Pištane Grad Orahovica i Bukvika, opæina Èaèinci). Izgradnjom akumulacije Seginac, opæina Èaèinci biti æe sigurna od bujiènih voda s Papuka. Procijenjena vrijednost izgradnje akumulacije Seginac iznosi oko 10.000.000,00 kuna, a završetak izgradnje se predviða u roku od dvije godine.
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]