ImageOpæina Èaèinci obavještava sve poljoprivrednike, fizièke i pravne osobe da prijave štete od elementarne nepogode uzrokovane prevlažnošæu tla – naplavine na poljoprivrednim usjevima ( pšenica, sjemenska pšenica, jeèam, sjemenski jeèam, uljana repica, zob, kukuruz, soja, suncokret ) na podruèju opæine Èaèinci. Prijave se mogu podnijeti Opæinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Trg kardinala Franje Kuhariæa 2, Èaèinci, svaki radni dan od 7,00 -15,00 h od 16. srpnja do 24. srpnja 2009.godine.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]