izaslanstvo opæine polaže cvijeæeIzaslanstvo opæine Èaèinci, predvoðeno naèelnikom, položilo je cvijeæe i zapalilo svijeæu kraj biste kardinala Franje Kuhariæa u spomen na 7. godišnjicu kardinalove smrti.

Franjo Kuhariæ je roðen kao najmlaðe, trinaesto, dijete u siromašnoj ratarskoj obitelji u prigorskom selu Gornjem Pribiæu u Opæini Krašiæ. Zareðen je za sveæenika 15. srpnja 1945. Pri njegovu je zareðenju u zagrebaèkoj katedrali nadbiskup Alojzije Stepinac mladim sveæenicima izrekao poznatu reèenicu: Šaljem vas u krvavu kupelj. Službovao je nakratko kao kapelnik u župi Radoboj, te kao upravitelj župa u Rakovu Potoku i u Svetom Martinu pod Okiæem. Pokušani su atentati na njega u Rakovom Potoku 1947. i u Jakovlju 1948., ali je preživio. Tadašnji zagrebaèki nadbiskup Franjo Šeper u jesen 1957. postavio ga je za župnika u Samoboru. Dana 3. svibnja 1964. posveæen je za biskupa u zagrebaèkoj katedrali, te odreðen za pomoænog biskupa nadbiskupu dr. Franji Šeperu. Kad je Šeper, imenovan za prefekta Svete kongregacije za nauk vjere, u kolovozu 1969. je imenovan apostolskim administratorom Zagrebaèke nadbiskupije, 16. lipnja 1970. zagrebaèkim nadbiskupom, a u rujnu iste godine predsjednikom Biskupske konferencije SFRJ. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je kardinalom 1983. Otišao je u mirovinu 1997., a naslijedio ga je kardinal Josip Bozaniæ. Preminuo je 11. ožujka 2002.

 

Opæina Èaèinci u èast kardinala postavila je bistu na Trgu kardinala Franje Kuhariæa, ispred crkve Presvetoga Trojstva, 27. listopada 2007. godine.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]