sv. sjednica3.jpgOpæinsko vijeæe opæine Èaèinci 28. prosinca 2009. godine održalo je sveèanu sjednicu na kojoj je rezimiran rad opæine Èaèinci u 2009. godini.

Uz vijeænike sjednici su nazoèili naèelnik i zamjenik naèelnika opæine, ravnateljica osnovne škole i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela opæine Èaèinci.

Prije same sjednice naèelnik i vijeænici posjetili su gradilište športske dvorane u Èaèincima gdje su svi izrazili zadovoljsto obavljenim radovima i dinamikom izgradnje.

Predsjednik Opæinskog vijeæa, Miroslav Buneta, u svom izlaganju prisjetio se je važnijh odluka koje je Vijeæe donijelo u èetiri radne sjednice koje su održane u periodu od lokalnih izbora do danas, dok je naèelnik opæine, Mirko Mališ, sve nazoène podsjetio na projekte koji su zapoèeti ili su realizirani u 2009. godini, a meðu kojima su:

-modernizirana, novoasfaltirana cestu kroz naselje Rajino Polje,

-ureðena informatièka uèionica u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Èaèincima,

-u rad puštena wireless mreža za besplatni pristup internetu 

-kompletno ureðen Društveni dom u Paušincima,

-završene Kuæe oproštaja u Paušincima i Humljanima,

-ureðeno je parkiralište ispred zgrade opæinske uprave i u školskom dvorištu, te su asfaltirana   igrališta u Paušincima, Bukviku i Humljanima i asfaltirana staza na groblju u Humljanima,

-izmjenjena je stolarija i ureðena fasada nazgradi osnovne škole A.G. Matoša,

-prigodom Dana opæine zapoèeti radovi na izgradnji športske dvorane,

-nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Èaèinci,

-krenula je izmjera poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u k.o. Brezovljani 350 ha.

{yoogallery src=[/images/stories/sadrzaj/svecana/]} 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]