U ponedjeljak, 5.listopada 2009., djeca su nižih razreda OŠ A.G.Matoša Èaèinci u suradnji s Društvom Naša djeca obilježila poèetak Djeèjeg tjedna. Krenuli smo prema centru mjesta s balonima u ruèicama koji su bili ispisani porukama za odrasle. Putem se èula pjesma. Stigavši na Trg dr. Franje Tuðmana uhvatili smo se u jedan veliki krug i dignuvši ruke u zrak glasno izgovorili poruku odraslima „Odrasli, slušajte nas!“ Zaplesali smo i zapjevali dobro poznate djeèje pjesmice, a sve pod budnim okom našeg kontakt policajca gosp. Milana Ronèeviæa koji nas je èuvao od uvijek pojaèanog prometa. Djeca su kredama u boji oslikala ploènik i zapisali poruke odraslima.

Neke od poruka:

„Mama, poljubi me svaki dan!“

„Omoguæite nam pravo na igru!“

„Štitite nas u prometu!“

„Budimo prijatelji!“

„Hvala vam!“

„Djeca imaju pravo na bezbrižno djetinjstvo!“

„Djeca imaju pravo na život!“

{mbox:nasaˍdjeca1.jpg group=DND title=Djeèji tjedan}{mbox:nasaˍdjeca2.jpg group=DND title=Djeèji tjedan}{mbox:nasaˍdjeca3.jpg group=DND title=Djeèji tjedan}{mbox:nasaˍdjeca4.jpg group=DND title=Djeèji tjedan} 

Cilj nam je bio upozoriti odrasle na prava djece koja se tako èesto  krše.

 

 

imgˍ3882.jpgPovodom Djeèjeg tjedna , èlanice i èlanovi èaèinaèke udruge Društvo Naša djeca, 7. listopada posjetili su naèelnika opæine Èaèinci, Mirka Mališa.
Djeca, èlanovi Udruge priredila su neka pitanja koja su se izravno odnosila na djecu i njihove potrebe.
Izmeðu ostalog u buduænosti oèekuju da æe i naše mjesto dobiti poèasni naziv Grad – opæina – prijatelj djece, a za što je potrebno veliko  zalaganje cijele lokalne zajednice.

Društvo Naša djeca Èaèinci je priredilo razne aktivnosti kroz ovaj tjedan.

 

 

Trajni ciljevi Djeèjeg tjedna su:

-usmjeriti pozornost najšire javnosti prema pravima, potrebama i mjestu djece u društvenoj zajednici

-organizirati u tim danima posebno i prigodno odabrane aktivnosti djece i za djecu

-pokrenuti nove akcije od šireg znaèaja za razvoj i odgoj djec

-poticati volonterski društveni i struèni rad odraslih s djecom.

 

Nakon postavljanja pitanja djeca su se zahvalila naèelniku na dosadašnjoj potpori i suradnji i izrazili oèekivanje u pomoæi za ostvarenje njihovih aktivnosti i projekata.