Sveèanost otvorenja nove Sportske dvorane Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Èaèincima održati æe se upravo onda kada je i planirano, odnosno, u sklopu obilježavanja Dana Opæine Èaèinci – 16. travnja (petak). Naime, radovi su gotovi i dvorana æe otvoriti svoja vrata iduæi tjedan. Podsjetimo, temeljni kamen za školsku sportsku dvoranu A. G. Matoša u Èaèincima, u travnju prošle godine, položio je ministar Petar Èobankoviæ uz nazoènost velikog broja uzvanika meðu kojima su izmeðu ostalih bili saborski zastupnik Josip Ðakiæ, župan Tomislav Tolušiæ i drugi.