Proteklog vikenda, 14.-15. kolovoza 2010. godine, u Èaèincima održana su dva memorijalna turnira. Petnaesti ribièki memorijalni kup „Josip Silaði Joža“ održan je u subotu na èaèinaèkim ribnjacima u spomen na pokojnog Josipa Silaða koji je bio dugogodišnji sportski i ribolovni djelatnik.

Na memorijalu je sudjelovalo trinaest ekipa: UHBLPTSP Slatina, Smuð Vaška, Toplice Daruvar, Karas Crnac, Šaran Orahovica, Linjak Zdenci, Smuð Slatina, Klen Slatina, Tvin Virovitica, Oðenica Virovitica, Šaran Podravski Podgajci, Šaran Nard i Klen Èaèinci.

Nagrade najuspješnijima podijeli su naèelnik opæine Èaèinci Mirko Mališ i sin pokojnog Joškice, Josip Silaði.

Plasman:

Sektor A:

Željko Kljaiæ, Toplica Daruvar

Dalibor Jelenèiæ, Linjak Zdenci

Zvonko Pieliæ, UHBLPTSP Slatina

Sektor B:

Zdenko Veliæ, Linjak Zdenci

Goran Skrletoviæ, Klen Èaèinci

Ivan Rakocija, Oðenica Virovitica

Sektor C:

Milan Vujatoviæ, Šaran Orahovica

Dalibor Rab, Toplica Daruvar

Stjepan Laslo, TVIN Virovitica

 

Pobjednik staze je Željko Kljaiæ sa ulovljen