Na inicijativu predsjednika Vijeæa mjesnog odbora Slatinski Drenovac, Miroslava Kmeta, mještani Slatinskog Drenovca pristupili su ureðenju groblja i postavljanju ograde oko groblja u Slatinskom Drenovcu. Malobrojni, ali vrijedni mještani postavili su ogradu za koju je materijal financirala opæina Èaèinci te se na još jednom primjeru dokazalo kako može funkcionirati veza izmeðu opæinske uprave i mjesnih odbora, a da se uz minimalne troškove obave aktivnosti važne za funkcioniranje i najmanjih naselja.

 

{gallery}drenovac{/gallery} [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]