Otvaranje ceste u Rajinom polju

Otvaranje ceste u Rajinom polju

Naèelnik opæine Èaèinci, Mirko Mališ I župan Virovitièko-podravske županije, Tomislav Tolušiæ 03. travnja pustili su u promet moderniziranu, novoasfaltiranu cestu, dužine 1000 metara, kroz naselje Rajino Polje na podruèju opæine Èaèinci. Investiciju vrijednu 700.000,00 kuna financijski su potpomogli opæina Èaèinci sa 200.000,00 kuna te Virovitièko-podravska županija sa 500.000,00 kuna. Prilikom puštanja u promet navedene prometnice naèelnik Mališ zahvalio se Županijskoj upravi za ceste, koja je i bila nositelj ovog projekta i izvoðaèu radova na brzoj i kvalitetnoj izvedbi radova te najavio za iduæu godinu spajanje asfaltom naselja Brezovljani Vojlovièki i Rajino Polje, ali i spoj sa susjednom opæinom Crnac. Župan Tolušiæ u pozdravnom govoru napomenuo je da æe županija pratiti svaki pozitivni projekt jedinica lokalne samouprave, kao što je i ovaj, a samo stvaranjem svih preduvjeta za kvalitetan život mladi ljudi ostajat æe u selima.

Istog dana otvorena je i nova informatièka uèionica u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Èaèincima. Ovom uèionicom omoguæeno je da svaki uèenik sjedi za svojim raèunalom te su steèeni svi preduvjeti za kvalitetnu nastavu iz informatike napomenula je u svom pozdravnom govoru ravnateljica škole Mirjana Saboliæ.

U sklopu informatièke uèionice moæi æe kvalitetnije djelovati i informatièka grupa koja izmeðu ostalog održava i web stranicu škole koju je kreirala i postavila uèenica Silvija Šafranko.


Informatièka uèionicaŽupanija Virovitièko-podravska u kupovinu nove informatièke opreme uložila je znaèajna sredstva, a župan Tomislav Tolušiæ, najavio je skorašnji poèetak gradnje nove športske dvorane u Èaèincima te izmjenu kompletne stolarije u cijeloj školi.
„Bitno je da djeca budu zadovoljna. Ovo je samo jedan mali dio što smo uèinili za poboljšanje kvalitete nastave. Sada slijede veliki poslovi izgradnje sportske dvorane i izmjene stolarije u cijeloj školi. Ovo su kapitalne investicije u koje æe županija uložiti novih 1.500.000,00 kuna“, rekao je otvarajuæi informatièku uèionicu župan Virovitièko-podravski Tomislav Tolušiæ.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]