U dnevnom listu “Glas Slavonije” 13. prosinca 2010. godine objavljen je natjeèaj za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju opæine Èaèinci u k.o. Èaèinci i k.o. Paušinci i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu opæine Èaèinci u k.o. Èaèinci. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu opæine Èaèinci.

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH         Vidi ponudu

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH      Vidi ponudu

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Boèine i Lipovac)       Vidi ponudu

Cijene zemljišta u vlasništvu RH – k.o. Èaèinci       Vidi cjenik

Cijene zemljišta u vlasništvu RH – k.o. Paušinci     Vidi cjenik