Završetak radova na sportskoj dvoraniRadovi na Sportskoj dvorani u Èaèincima koja se nalazi pri Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, ulaze u posljednju fazu. Prema rijeèima naèelnika Opæine Èaèinci, Mirka Mališa, u unutrašnjosti dvorane postavlja se parket, a na vanjskom dijelu veæ je dobrim dijelom postavljena fasada, a slijedi njen dovršetak i ureðenje okoliša. Svi radovi biti æe uskoro gotovi kako bi sportska dvorana, u povodu Dana opæine Èaèinci, 16. travnja, bila dana na korištenje uèenicima i stanovnicima opæine Èaèinci.

Podsjetimo, temeljni kamen za školsku sportsku dvoranu A. G. Matoša u Èaèincima, u travnju prošle godine, položio je ministar Petar Èobankoviæ uz nazoènost velikog broja uzvanika meðu kojima su izmeðu ostalih bili saborski zastupnik Josip Ðakiæ, župan Tomislav Tolušiæ,…

Izvor: VPŽ