Društveni život  u Èaèincima odvija se kroz nekoliko, uglavnom športskih udruga, a to su:

 

Lovaèko društvo “Fazan”, osnovano 1948.godine

 

Lovaèko društvo “Jelen” Jankovac, osnovano 1947.godine

 

Sportsko ribolovno društvo “Klen”

 

Nogometni klub “Mladost”, osnovan 1929

 

Košarkaški klub “Mladost”,, osnovan 1981

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1928.godine

 

Udruga umirovljenika, osnovana 2001.godine

 

Boæarski klub “Paklenica”, Bukvik

 

Kulturno umjetnièko društvo

 

Èaèinaèki Alkosi-udruga navijaèa NK i KK Mladost Èaèinci

Objava

Temeljem èlanka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik Dobrovoljno vatrogasnog društva Èaèinci,<a href=”http://www.iphonereplacementscreen.top/” target=”_blank”>iphone 5s replacement screen</a>  Mirko Mališ, ne obavlja upravljaèku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dobrovoljno vatrogasno društvo Èaèinci kao javni naruèitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu èlanka 5.c. Zakona.

 

 

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]