Red.

broj

Prostorna jedinica

NASELJE
DUŽINA GRANICA NASELJA

Površina

km2

STANOVNIKA

Granica naselja

Župan. granica

Državna granica

Ukupno km

1991.

2001.

   1.

Brezovljani  Vojlovaèki

13,14

 

    6,31

    107

    73

   2.

Bukvik

16,39

 

 10,87

  301

  249

   3.

Èaèinci

27,35

 

 

 

20,62

2.617

2.349

   4.

Humljani

12,19

 

 

 

   5,05

  235

  181

   5.

Krajna

21,38

 

 

 

10,03

    73

    31

   6.

Kraskoviæ

15,25

 

 

 

10,90

  113

    13

   7.

Paušinci

10,22

 

 

 

   6,56

  256

   217

   8.

Prekoraèani

11,12

 

 

 

   5,15

    44

      5

   9.

Pušina

25,83

2,07

 

 

29,13

  391

    57

10.

Rajino  Polje

   9,75

 

 

 

   5,37

    66

    46

11.

Slatinski  Drenovac

23,82

6,88

 

 

31,39

   307

    72

12.

Vojlovica

   1,47

 

 

 

   3,64

    18

    15

 

Ukupno:

 

 

 

 

145,02

4.528

3.308