donošenje pravilnikaÈlanovi Opæinskog vijeæa Èaèinci, na sjednici održanoj u ponedjeljak, donijeli su pravilnik o subvencioniranju nabave loznih cijepova, sadnica voæaka i povrtnih kultura na podruèju opæine Èaèinci. Donesenim pravilnikom utvrðeni su korisnici te naèin isplate i visina subvencije za nabavu loznih cijepova, sadnica voæaka i povrtnih kultura. Pravo na korištenje sredstva mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva odreðena Zakonom o poljoprivredi te druge fizièke osobe na podruèju opæine Èaèinci koje ispunjavaju uvjete propisane u Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.

Opæina Èaèinci subvencionirat æe s 1 kunom voæare po komadu kupljenog loznog cijepa, sadnice maline, sadnice kupine i sadnice lijeske. S dvije kune po komadu subvencionirat æe se sve ostale kupljenje voæne sadnice, osim sadnice oraha za koje æe se izdvojiti pet kuna po komadu. Za sadnju povrtlarskih kultura, paprike, krastavca i feferona, opæina Èaèinci subvencionirat æe 25% vrijednosti kupljenog sjemena. Sredstva za subvencioniranje nabave loznih cijepova, sadnica voæaka i povrtnih kultura isplaæivat æe se iskljuèivo na štedni, tekuæi ili žiro raèun korisnika zahtjeva.

 

 

Tonino Raðenoviæ

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]