ImageŽupan Virovitièko-podravske županije, Tomislav Tolušiæ, danas je u Èaèincima, u nazoènosti naèelnika opæine Èaèinci Mirka Mališa, gradonaèelnika Orahovice, Josipa Nemeca, naèelnika slatinske Policijske postaje Miroslava Bunete i mnogih drugih, otvorio pješaèki most na rijeci Krajni koji se nalazi na prijelazu državne ceste D2. Do otvorenja ovog mosta, pješaci su prelazili rijeku Krajnu preko svoðenog mosta koji služi za prometovanje automobila a na kojem nije postojala pješaèka staza te je zbog velikog intenziteta svakodnevnog prometa, jasno bilo vidljiva njihova ugrožena sigurnost.

Uvidjevši potrebu rješavanja predmetne problematike, Opæina Èaèinci osmislila je projekt izgradnje pješaèkog mosta uz postojeæi cestovni most, a sve sa ciljem unapreðenja prometne infrastrukture na podruèju opæine, te poveæanja razine sigurnosti u prometu svih sudionika, jasno je bila vidljiva služi i za promet pješaka. Uz potporu Virovitièko-podravske županije, Fonda za regionalni razvoj, izgraðen je most èija je vrijednost oko 700.000,00 kuna. Osim toga, župan Tomislav Tolušiæ, danas je otvorio i rekonstruiranu elektro – energetsku mrežu i javnu rasvjetu u Èaèincima u duljini od 1.200 metara èija je vrijednost investicije oko 400.000,00 kuna te obnovljenu zgradu opæine Èaèinci.

O projektima koji su odraðeni u ovoj godini govorio je naèelnik opæine Mirko Mališ naglasivši posebno projekt gradnje prve faze sustava odvodnje… Župan Tomislav Tolušiæ, kazao je kako je bila nasušna potreba za izgradnjom ovog mosta jer je sigurnost pješaka bila ugrožena, posebno na iznimno prometnoj prometnici D2. Govorio je kako æe se poèetkom iduæe godine otvarati ponude za Sportsku dvoranu u Èaèincima, te istaknuo kako se nikada do sada nije toliko mnogo radilo i uèinilo na podruèju opæine Èaèinci, što je, istaknuo je župan Tolušiæ, zasluga Hrvatske demokratske zajednice i njenog izbornog programa.