ImageNakon Paušinaca i Humljana i stanovnici mjesta Bukvik krenuli su sa izgradnjom kuæe oproštaja na svom groblju. Potrebnu dokumentaciju i dozvole izradila je i ishodila opæina Èaèinci, a mještani Bukvika krenuli su u izgradnju u vlastitoj režiji.

Zgrada mrtvaènice æe sadržavati slijedeæe: ured sveæenika 11,40 m2, odarnica 26,70 m2, sanitarni èvor 4,25 m2, hodnik 4,25 m2, spremište pribora za ceremoniju i ukop 8,75 m2, natkrivenu terasu 19,50 m2. Ukupno površina mrtvaènice iznosi 87,30 m2.

Graðevina æe biti arhitektonski oblikovana u skladu sa lokalnim tradicijskim oblicima sa suvremenim oblikovnim izrièajem.

Zgrada je samostojeèa prizemna sa razlièitim visinama. Prednji dio zgrade u kojem se nalazi glavni ulaz u mrtvaènicu je natkrivena terasa, a sa boènih strana se ulazi u pomoæne prostorije kao što je sanitarni èvor i spremište pribora za ceremonijal.

 

Više o radovima pogledajte u galeriji fotografija.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]