pješaèka staza

Radovi u Èaèincima

Zapoèeli su radovi na izgradnji pješaèke staze i ureðenje pružnog prijelaza u Glavnoj ulici u Èaèincima. Radove u vrijednosti cca 120.000,00 kn izvodi poduzeæe Cesting iz Osijeka, a financijska sredstva osigurana su u Proraèunu opæine Èaèinci i Hrvatskim cestama, ispostava Bjelovar.

Izgradnjom pješaèke staze i ureðenjem pružnog prijelaza poveæat  æe se sigurnost prometa pješaka uz državnu cestu D-2, a samim time modernizirat æe se i cjelokupna prometna infrastruktura.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]